[Raw] [Ngược] Nếu em rơi lệ, anh cũng sẽ khóc _ ???

Boys Next Door

Tác phẩm: Nếu em rơi lệ, anh cũng sẽ khóc _ 你流泪时我会哭  .

Tác giả: ???

Thể loại: hiện đại, ngược đến phát điên.

Độ dài: 26 chương ( 150 trang word.)

Link:

Nếu ngươi rơi lệ, ta cũng sẽ khóc _ 你流泪时我会哭  .

Ai nhận để edit thì báo tôi 1 tiếng (dưới cmt) nha

9 thoughts on “[Raw] [Ngược] Nếu em rơi lệ, anh cũng sẽ khóc _ ???

Leave a Reply to Tây tây Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s