[Raw] [MTN] Thiên sứ Gardon _ ???

Tác phẩm: Thiên Sứ Gardon _ Angel Gardon.

Tác giả: ???

Thể loại: mất trí nhớ văn, tiểu ngược, gương vỡ lại lành, thương trường, 1×1, tuyệt đối HE ~

Độ dài: 97 trang raw/ 73.388 chữ.

Continue reading “[Raw] [MTN] Thiên sứ Gardon _ ???”