[Ngài Tư] _ PN 8 + 9 (Hoàn toàn văn)

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại 》

8. Lục Xử và Diêm Vương – Chỉ còn lại ngươi

“Thi đấu?” Ngồi ở ghế chủ vị trên cao, Phong Đô đại đế lặp lại.

Tư Dạ Bạch nói: “Mùng 1 tháng 10, là lễ minh âm, địa phủ nên tổ chức ít hoạt động náo nhiệt.”

Continue reading “[Ngài Tư] _ PN 8 + 9 (Hoàn toàn văn)”

[Ngài Tư] _ PN 7.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại: Góc nhìn của Trang Vũ Phong.

Tình đậm không bền, người khôn khó thọ 》

7. Trang Tam gia

Khi nhìn thấy Tư Minh Nguyễn, Trang Vũ Phong đã nhận ra có gì đó không ổn.

Continue reading “[Ngài Tư] _ PN 7.”

[Ngài Tư] _ PN 5 + 6.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại: Tân hôn- Trường trường cửu cửu. 》

5. Tội ác và chuộc tội

Uông Như Nguyệt — Vào đồng trụ địa ngục, luân hồi vào nhân đạo, trở thành kỹ nữ.

Tư Dạ Bạch đặt bút viết những dòng cuối cùng.

Bản án tử hình của Tư Minh Nguyễn lập tức được thi hành, cũng bị Phong Đô đại đế xử tội, không biết phải chịu khổ trong dầu sôi lửa bỏng bao nhiêu năm đây.

Continue reading “[Ngài Tư] _ PN 5 + 6.”

[Ngài Tư] _ PN 3 + 4.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại: Tân hôn- Trường trường cửu cửu. 》

3. Kiếp trước và kiếp này

Bên trong nghĩa địa lại có thêm một bia mộ có tên, đồng thời, sẽ không còn một người mang bánh ngọt tới tảo mộ khi trời vừa tờ mờ sáng nữa. Có lúc người đó sẽ nói mấy câu, có lúc chỉ ngồi ở đó suốt một ngày.

Cụ ông trông coi mộ thở dài, ngắt hai bông hoa cát cánh cắm vào trước bia mộ.

Continue reading “[Ngài Tư] _ PN 3 + 4.”

[Ngài Tư] _ PN 2.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại: Tân hôn- Trường trường cửu cửu. 》

2. Công tội và thiệp mừng

Đầu Tiểu Bạch muốn nổ tung rồi, Tư Dạ Bạch cứ quấn lấy hắn hỏi từ đông sang tây, thiếu điều hắn muốn khai hết gốc gác dòng họ mình ra. Còn Tư Dạ Bạch thì nhìn đường phố mình đang đi qua không khác gì một thành phố thời cổ đại, nghề nghiệp hàng quán gì cũng có, liền thắc mắc hỏi “Nè, Tiểu Bạch, các ngươi ở đây có luật sư không?”

Continue reading “[Ngài Tư] _ PN 2.”

[Ngài Tư] _ PN 1.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Phiên Ngoại: Tân hôn- Trường trường cửu cửu. 》

1. Âu phục và hỉ phục.

Không biết Tư Dạ Bạch đã mở to mắt nhìn người trước mặt bao lâu. Cả người y ngây ra, không nhịn được lấy tay chọt chọt. Ấm áp, là người sống sờ sờ, không phải hình ảnh, cũng không phải mô hình.

“Vũ Phong.”

Continue reading “[Ngài Tư] _ PN 1.”

[Ngài Tư] [Hạ] 8 + 9 (Hoàn CV.)

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Hạ 》

8. Tòa án

Continue reading “[Ngài Tư] [Hạ] 8 + 9 (Hoàn CV.)”

[Ngài Tư] [Hạ] _ 5 + 6 + 7.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Hạ 》

5. Người lạ.

Continue reading “[Ngài Tư] [Hạ] _ 5 + 6 + 7.”

[Ngài Tư] [Hạ] _ 1 + 2 + 3 + 4.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Hạ 》

1. Chỗ cũ

Continue reading “[Ngài Tư] [Hạ] _ 1 + 2 + 3 + 4.”

[Ngài Tư] [Thượng] _ 7 + 8 + 9.

 

Tên truyện: Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy _ 司先生和他的桔梗花爱人.

Tác giả: Đào Chi Yêu _ 桃之幺.

Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể.

Chỉnh sửa: Seven Oxox.

《 Thượng 》

7. Viên Hâm

Continue reading “[Ngài Tư] [Thượng] _ 7 + 8 + 9.”