[Raw] [STV] Thiên La Thủ Giới Chi Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn _ Sa Mạc Chi Thỏ.

IMG_49133078114434

Tác phẩm: Thiên la thủ giới chi Phượng Hoàng niết bàn bàn _  天罗守界之凤凰涅槃.

Tác giả: Sa Mạc Chi Thỏ.

Thể loại: huyền huyễn, sinh tử văn.

Độ dài: 80 trang raw.

Link:

Thiên la thủ giới chi Phượng Hoàng niết bàn bàn _  天罗守界之凤凰涅槃.

Cv:

Onorine.

Ai nhận để edit thì báo tôi 1 tiếng (dưới cmt) nha ❤

One thought on “[Raw] [STV] Thiên La Thủ Giới Chi Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn _ Sa Mạc Chi Thỏ.

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s