[Raw] [BTTC] CMN Đời Đại Học! _ Lạc Dực.

12669467_1668702703387706_7332987823660804874_n

 

Tác phẩm: CMN đời đại học! _ 学生活

Tác giả: Lạc Dực _ 落弋

Thể loại: vườn trường, 1×1, bẻ thẳng thành cong.

Độ dài: 31 chương + 1PN (111 trang word )

Link: 

 CMN đời đại học! _ 学生活 

6 thoughts on “[Raw] [BTTC] CMN Đời Đại Học! _ Lạc Dực.

Leave a Reply to charlesjacksons Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s