[Raw] [BL] Âm Hôn _ Thức Vi Hà Thải.

tumblr_no35p9DYfw1ut5ryjo1_500

Tác phẩm: Âm Hôn _ 阴婚.

Tác giả: Thức Vi Hà Thải _ 式微何采.

Độ dài: 39c + 2 PN (76 trang word)

Thể loại: kinh tủng huyền nghi, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, đạo mộ.

Diễn viên chính: Trương Khởi Linh x Ngô Tà.

P/s: Đây là đồng nhân “Đạo Mộ Bút Ký” OvO

Nhất thời hứng lên chạy đến Giang Nam lãng mạn – nơi linh cảm viết lách bắt đầu; tđn kết cục lại viết thành truyện kinh dị!

Link bản xem thử: 

Âm Hôn  _ Thức Vi Hà Thải (test)

Link edit:

Xuân Phong Đắc Ý Lâu.

6 thoughts on “[Raw] [BL] Âm Hôn _ Thức Vi Hà Thải.

Leave a Reply to Seven Oxox Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s