[REVIEW] Thú nhân chi nghiệp dư thú y _ Mục Túc Quân.

22532s

Tác phẩm: Thú nhân chi nghiệp dư thú y (兽人之业余兽医)

Tác giả: Mục Túc Quân (苜蓿君)

Thể loại: Dị thế đại lục (thế giới thú nhân, chỉ có giống cái vs giống đực, nguyên thủy), sinh tử văn, hơi hướm bàn tay vàng, ấm áp, 1×1, HE.

Editor: Miêu Nhi.

Review – er: Seven Oxox. Continue reading “[REVIEW] Thú nhân chi nghiệp dư thú y _ Mục Túc Quân.”