[REVIEW]

cropped-13407174_292215761124573_7322651117825165948_n.jpg

Đánh dấu lại những hố mình đã đọc =)))

Không phải toàn bộ đều là đam nhé ~

1. Mạt thế phản phái hệ thống _ Thâm Uyên Vô Sắc.

2. Thú nhân chi nghiệp dư thú y _ Mục Túc Quân.

3. Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung _ Ti Đạc.

4. Rong Biển Bị Mèo Ăn _ Yên Tử.

5. Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam _ Liên Tích Ngưng Mâu.

6. Tôi Đã Chết Rồi _ Mộng Thường Uyển.

7. Xuyên việt chi ký sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công _ Mộc Dương Tử.

8. Chia tay _ Ngũ Quân.

9. Từ một tin “tìm bạn trăm năm” trở thành “vợ” người _ Ô Thất.

10. Người kia _ Thất Ưu.

One thought on “[REVIEW]

Leave a Reply to dolphinboo802 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s