Kho

10408525_802665349828296_877402419798918191_n

Những thứ ở trong mục này, hoặc là vì tui hem có thời gian nên hem làm tiếp được, hoặc là tui đã chan chán nó – nói cách khác, nghĩa là DROP. Sẽ có lúc tôi thích lại nó thôi, VD như chán ngược thì thèm ngọt chẳng hạn; nhưng khi tui đã đặt một bộ truyện ở đây, có nghĩa là ai thích thì có thể hốt nó trong lúc tôi đang chán.

1.Trùng sinh chi Nhà giàu mới nổi _ Tử Sắc Mộc Ốc.

2. Khí Tử – Thiệu Ly

3. Tranh Sủng – Cáp Khiếm Huynh.

4. Ôm khối băng về làm vợ _ Nhất Thế Hoa Thường

17 thoughts on “Kho

Leave a Reply to ngontinh15 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s