[Thứ Tử] _ Per ~~~

per-ttql

 

Tra Công c67 thì vẫn đang ngâm dấm, nhưng trước mắt thì đang có tin vui khác đây ~~

Tác giả Ôn Mộ Sinh đã cho phép tui edit Thứ Tử Quy Lai rồi ~~~

Trong hình/Lời tác giả: Được thôi, chỉ cần ghi nguồn/chú thích đầy đủ và không dùng vào mục đích thương mại là được.

Cảm ơn bạn Red De Ed rất nhèo :* :* :*

3 thoughts on “[Thứ Tử] _ Per ~~~

  1. ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm ngâm dấm
    -________- tôi thấy thứ tôi không nên thấy thì phải

    Like

Leave a Reply to nhynhy Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s