[Review] Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam _ Liên Tích Ngưng Mâu.

xvcmvkn

 

Tác phẩm: Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam.

Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu.

Độ dài: 222 chương.

Thể loại: mặt than thâm tàng bất lộ công x dương quang có thù tất báo thụ, có bánh bao (not sinh tử), chủng điền, cung đấu, tu chân, phản xuyên, 1×1, HE.

Edit: Wenny. Continue reading “[Review] Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam _ Liên Tích Ngưng Mâu.”