[Review] Xuyên việt chi ký sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công _ Mộc Dương Tử.

xvcttnngtck

 

Tác phẩm: Xuyên việt chi ký sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công.

Tác Giả: Mộc Dương Tử 沐阳子

Thể Loại: đam mỹ, dị thế đại lục, thú nhân, cư tê, 1×1, HE, ấm áp, sủng văn.

Độ dài: 73 chương.

Editor: Tộc Người Gió.

Review – er: Seven Oxox. Continue reading “[Review] Xuyên việt chi ký sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công _ Mộc Dương Tử.”