[Review] Chia tay _ Ngũ Quân.

12729339_495790403958371_6495319861111657173_n

Tác phẩm: Chia tay _ 分手

Tác Giả: Ngũ Quân _ 五军

Thể Loại: EQ thấp công x tự cường tự chủ ngoài cứng trong mềm thụ, tra công biến hảo công (ngu ngốc công khôn lên), gương vỡ lại lành, thất niên chi dương, cẩu huyết văn, 1×1, HE.

Độ dài: 60 chương + 2 PN.

Review – er: Seven Oxox.

Văn không hay chữ không tốt, lại còn là trí nhớ của mấy tháng trước, có sai lệch thỉnh đừng ném đá TvT

Continue reading “[Review] Chia tay _ Ngũ Quân.”