[Thứ Tử] _ 004.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

004. Giết gà dọa khỉ.

Theo luật của Ninh phủ, bất cứ thiếu gia nào đến tuổi đi học đều phải sống tách ra khỏi thân nương, chuyển đến một viện riêng, mọi sinh hoạt hàng ngày sẽ có hạ nhân riêng biệt chăm sóc. Hiện nay, Ninh Tương và Ninh Uyên đều đã có nơi ở riêng, chỉ trừ Ninh Trạm quanh năm ốm đau vẫn được sống ở nơi của Nghiêm thị. Continue reading “[Thứ Tử] _ 004.”

[Thứ Tử] _ 003.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

003. Thứ tử nhà giàu.

Chiếu theo đạo trị quốc của vương triều Đại Chu mà nói, thì muôn dân được chia làm ba bảy loại.

Xếp cao nhất là Hoàng thất, được gọi là Tông thân. Thứ hai là Quý tộc và các danh hào mà vua ban thưởng. Thứ ba là tầng lớp sĩ phu và thái giám. Thứ tư là thượng nhân – những kẻ nhà giàu hoặc thương nhân lớn nguyện quyên góp định kỳ cho đất nước hoặc bỏ tiền ra mua “bằng”. Thứ năm là trung nhân – những người trong sạch bình thường trong ba đời không có ai phạm trọng án. Thứ sáu là thứ nhân – ví như kẻ hầu người hạ; và thứ bảy là tầng lớp ti tiện nhất, hèn kém nhất – ăn xin, lưu dân và thanh lâu ca kỹ. Continue reading “[Thứ Tử] _ 003.”

[Thứ Tử] _ 002.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

002. Sống lại kiếp này.

Mùa đông, thành Giang Châu.

Giang Châu là một tòa thành lớn ven biển phía đông bắc của Đại Chu, cách kinh thành hơn tám trăm dặm, nổi tiếng về cá tuyết nói riêng và hải sản nói chung. Continue reading “[Thứ Tử] _ 002.”

[Thứ Tử] _ 001.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

001. Giàn thiêu.

Giữa chợ là một pháp trường. Phải là kẻ phạm phải tội ác tày đình cỡ nào, mới có thể bị hành quyết thị chúng như thế.

Chưa đến trưa mà quần chúng vây xem đã đông như mắc cửi. Cấm vệ quân mặc áo giáp bạch kim phải đứng thành một bức tường người, mới có thể miễn cưỡng ngăn không cho đám người xông về phía trước. Continue reading “[Thứ Tử] _ 001.”