[Raw] [Ngược] Thương _ ???

10940526_424754211016411_7804673368304007808_n

Tác phẩm: Thương _ 伤 .

Tác giả: ???

Thể loại: trung văn, ngược đến phát điên. Continue reading “[Raw] [Ngược] Thương _ ???”