[Review] Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống _ Thâm Uyên Vô Sắc.

mtppht

Tác phẩm: Mạt thế phản phái hệ thống (Mạt thế: Hệ thống của nhân vật phản diện) _ 末世反派系统.

Tác giả: Thâm Uyên Vô Sắc _ 深渊无色.

Thể loại: Xuyên thư, mạt thế, hệ thống, không gian tùy thân, huynh đệ văn, boss nhân vật phản diện mỹ cường tàn độc cuồng chiếm hữu công x độc giả xuyên thư dương quang hơi ngốc dần bị hắc hóa thụ, công sủng thụ, 1×1, HE.

Editor: Nhà trẻ Vườn Đào.

Review – er: Seven Oxox. Continue reading “[Review] Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống _ Thâm Uyên Vô Sắc.”