[Review] Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung _ Ti Đạc.

i40778

Tác phẩm: Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung.

Tên gốc: Ngôn tình xuyên thư hệ thống _言情穿书系统.

Tác giả: Ti Đạc _司铎.

Thể loại: hiện đại, hài, hoan hỉ oan gia, bẻ thẳng thành cong, xuyên thư, 1×1, HE.

Cp: Ngạo kiều biệt nữu công x nhị hóa nhan khống thụ.

Editor: Miềng.

Review – er: Seven Oxox. Continue reading “[Review] Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung _ Ti Đạc.”