Bình Mật Ong (Hoàn)

Tên gốc:  Phong Mật Quán Tử _ 蜂蜜罐子.

(Tạm dịch: Bình Mật Ong.)

Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính _ 一个米饼

Thể loại: tự ti trá hình băng sơn công X dương quang hiểu chuyện thụ, gương vỡ lại lành, hiện đại, chủ thụ, HE, điềm văn.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (20 chương)

 

Tình trạng chuyển ngữ: Hoàn

Biên tập: Cua Bể // Duy Ngã


Mật ong vừa ngọt vừa chát, giống như tình yêu của chúng ta vậy.

Vượt qua cay đắng, là đến ngọt ngào.


Ở một góc nào đó:

Thụ bảo mèo của công: Ê, nghe chủ mày bảo là ổng thích tao? (´◑ω◐`)

Mèo: Con người ngu xuẩn, bớt ảo tưởng đi! (눈‸눈)


MỤC LỤC

01 + 02 03 + 04 05 + 06 07 + 08
09 + 10 11 + 12 13 + 14 15 + 16
17 + 18 19 + 20

[Từ 14/7/2018 đến 23/07/2018]


Donate để ủng hộ Duy Ngã nha (❁´◡`❁) (nhấn vô ảnh dưới)

PicsArt_05-14-09.56.20

[Đã có trên Wattpad – follow hướng dẫn (nếu có) trước khi hỏi]