[Raw] [SV] Đừng ghét tôi _ ???

tumblr_o1v3g2S5jm1s7chw4o1_400

Tác phẩm: Đừng ghét tôi _ 不要讨厌我.

Tác giả: ???

Thể loại: hiện đại, sủng, vườn trường.

Độ dài: 118 trang word. Continue reading “[Raw] [SV] Đừng ghét tôi _ ???”

[Raw] [STV] Cưng à, chúng ta sinh em bé đi! _ Thoát Tuyến Miêu.

IMG_16762885241429

Tác phẩm: Cưng à, chúng ta sinh em bé đi! _ 亲爱的, 我们生吧 .

Tác giả: Thoát Tuyến Miêu _ 脱线猫.

Thể loại: hiện đại, ngọt, nam nam sinh tử (chính xác là, người sinh là công… OvO), HE.

Độ dài: 16 chương (23 trang word) Continue reading “[Raw] [STV] Cưng à, chúng ta sinh em bé đi! _ Thoát Tuyến Miêu.”