[Raw] Mất Trí Nhớ.

IMG_24090929854627

Mất trí nhớ.

Theo ấn tượng và tưởng tượng của tôi thì đặc điểm này hay gắn với ngược .____.

1. Thất Ức Nhân _ Chu Tước Hận.

2. Déjà Vu _ ???*

3. Thiên Sứ Gardon _ ???