[Raw] Chiến tranh

punic-e1374008859678

Loại này có vẻ kén người hơn TvT

1. Quân Doanh Tiểu Nhân Vật _ Lan.