[Nhớ Ra] _ 80.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể | Chỉnh sửa: Seven Oxox

80.

Trên lầu hai lúc này, Hải Tú đã vào phòng tắm, tiếng nước rào rào truyền ra. Phong Phi đi ngang thì nhân tiện nhắc nhở cậu: “Không được tắm nước lạnh đó, chỉnh nước ấm lên.” Continue reading “[Nhớ Ra] _ 80.”

Advertisements

[Nhớ Ra] _ 79.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể | Chỉnh sửa: Seven Oxox

79.

Phong Hiên đang đứng chờ trong sân trường, thấy hai đứa từ xa đi đến thì bước tới ôm lấy chồng sách của Hải Tú, nhìn Khương Dụ Mạn hỏi: “Để trong xe của cô ạ?” Continue reading “[Nhớ Ra] _ 79.”