[Nhớ Ra] _ 76.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể | Chỉnh sửa: Seven Oxox

76.

Mấy buổi thi sau, buổi nào Khương Dụ Mạn cũng có mặt bên ngoài trường thi. Continue reading “[Nhớ Ra] _ 76.”

Advertisements

[Nhớ Ra] _ 75.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể Chỉnh sửa: Seven Oxox

75.

Sau hôm đó, Khương Dụ Mạn lại hỏi thăm Hải Tú mấy lần. Hải Tú cứ liên tục nói mọi chuyện bình thường, mẹ không cần lo. Thế nên sáng hôm thi đầu tiên, Hải Tú vẫn tỉnh dậy ở nhà Phong Phi. Continue reading “[Nhớ Ra] _ 75.”