[Nhớ Ra] _ 73.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua Bể | Chỉnh sửa: Seven Oxox

 

73.

Mấy ngày sau, ngày nào Phong Phi cũng ngủ lại nhà Hải Tú. Continue reading “[Nhớ Ra] _ 73.”

Advertisements