Daily Archives: 10/08/2017

[Nhớ Ra] _ 40.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua BểChỉnh sửa: Seven Oxox

40.

Nếu Hải Tú vẫn giống như trước thì Khương Dụ Mạn đã không nói ra những lời này, nhưng Hải Tú bây giờ khác trước nhiều lắm, không chỉ sáng sủa hơn mà còn có chủ kiến hơn. Chuyện liên quan đến ba ruột của con, Khương Dụ Mạn cảm thấy –  vẫn nên nói cho Hải Tú biết, nhân tiện hỏi xem cậu nghĩ thế nào. Continue reading

Advertisements