Daily Archives: 09/08/2017

[Nhớ Ra] _ 39.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua BểChỉnh sửa: Seven Oxox

39.

Tiễn Phong Phi đi rồi, Hải Tú dọn dẹp lại phòng ốc rồi thu dọn mấy thứ đồ cần thiết  mang về nhà mình. Continue reading

Advertisements