Daily Archives: 08/06/2017

[Thứ Tử] _ 030.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

030. Cáo mượn oai hùm.

Tư Không Húc bình tĩnh lại. Tất cả nô tài hầu hạ trong Sơn Hải điện đây đều là tâm phúc gã mang tới từ Hoa Kinh, nên gã không lo Tư Không Việt sẽ tra ra được cái gì. Nhưng nếu Tư Không Việt quyết tâm theo đến cùng, thì nhất định sẽ phát hiện ra, đúng là có dầu hải mã thêm vào Lê Hoa hương thật… Mà thôi, đến lúc đó cùng lắm thì đẩy một nô tài ra thế mạng, cho hắn một câu trả lời hợp lý là được. Chỉ là… Continue reading

Advertisements