Daily Archives: 04/06/2017

[Thứ Tử] _ 025.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

025. Cách không giao thủ.

Thị vệ của Tư Không Việt đều là cao thủ hàng đầu, vỗ một phát thì đá cũng nứt. Nên dù họ đã nhẹ tay hết mức, thì Ninh Tương vẫn máu me đầy mặt, bị đánh xong năm mươi cái thì mặt đã sưng lên như cái đầu heo, choáng váng ngất đi. Tư Không Việt cũng không hề khách sáo, sai người nhốt hắn xuống khoang thuyền. Continue reading

Advertisements