Daily Archives: 01/06/2017

[Thứ Tử] _ 023.

Thứ Tử Quy Lai

Ôn Mộ Sinh

Thể loại: trung khuyển chất tử công x tâm cơ thứ tử thụ, cổ đại, trọng sinh, trạch đấu, cung đấu, báo thù, ngược tra, sinh tử, đổi công, ngọt vcl luôn, 1×1, HE.

Biên tập: Seven Oxox

023. Gặp lại cố nhân.

Thuyền rồng từ từ cập bến. Tào Quế Xuân dẫn đầu đoàn người, quỳ xuống hô: “Đại Hoàng tử Điện hạ, vạn tuế!”

Trong tiếng hoan hô đón chào của quần chúng, thuyền rồng thả cầu thang xuống, để con cháu quan lại nơi đây lên thuyền, còn trưởng bối thì ở lại bến.

Tư Không Việt làm vậy là có mục đích. Continue reading

Advertisements